Patříte mezi milovníky knihy, tak jako já? Jestliže ano, jistě si knihy nejenom kupujete, ale chodíte pro ně také do knihovny. Pokud je tomu skutečně tak, jsme stejní. Pokud ne, podívejte se spolu se mnou na to, proč je správné konkrétní knihovnu navštěvovat. Důvodů je k tomu hned celá řada.

Výběr je více než velký

Pokud zamíříte do knihkupectví, můžete si výt jisti tím, že zde budou k dispozici jenom novější tituly. Budete-li shánět něco staršího, jenom těžko to zde najdete. Nehledě na to, že i novější tituly mohou být k dispozici jenom v omezené míře. A právě to je ten důvod, proč já upřednostňuji knihovnu. Samozřejmě nikoliv tu menší lokální, ale spíše knihovny v okresních, nebo krajských městech. Zde mám vždy jistotu bohatého výběru, který mě nikdy nezklamal a věřím, že mě ani nezklame.

Při půjčování knih ušetříte

Představili jste si někdy, kolik peněz by stálo si všechny knihy, které za život přečtete, zaplatit? Pokud budeme u knížek klasických, kde jeden titul stojí několik stokorun, můžete si být jisti tím, že byste se v podstatě nedoplatili. U elektronických knih sice mohou být cena o mnoho nižší, zde i zde se můžeme zcela určitě pohybovat v desítkách tisících korun. Proto doporučuji porovnat si dané sumy s tím, kolik stojí legitimace do knihovny. Její cena může být pár stovek ročně, což znamená, že se vám návštěva knihoven a následné bezplatné půjčování knížek zaručeně vyplatí. Tím si můžete být stoprocentně jisti.

zajímavosti knihoven

Můžete navštívit zajímavé akce

Knihovna není jenom místem, kde si budete moci půjčit knihu. V poslední době se stává také velmi zajímavým místem, kde můžete absolvovat zajímavé přednášky, nebo jiné podobné kulturní akce. Já sám na takové často chodím. A to nejenom z důvodu, že jsou spojeny s mými oblíbenými knihami. Chodím na ně také z toho důvodu, že se u nich není třeba obávat toho, na jaké úrovni budou. Jelikož mnozí z mých kamarádů považují knihovnu i za chrám moudrosti, je více než jasné, že samotná úroveň daných akcí bude skutečně na vysoké úrovni? A to je také jeden z hlavních důvodů, proč knihovnu navštěvovat pravidelně.

 

Pokud máme zájem přečíst si zajímavou knihu, nemusíme si ji nutně kupovat. Dnes samozřejmě existují knihovny, které jsou dokonalou alternativou ve chvíli, kdy nechceme investovat peníze a kdy si chceme knihu jenom půjčit. Podívejte se spolu se mnou, jaké typy knihoven dnes existují.

Zřízené Ministerstvem kultury

V tomto ohledu je současný systém spojený s knihovnami poměrně propracovaný. Ty nejvyšší, které dnes můžete znát, jsou hned tři. Jedná se o Národní knihovnu České republiky, o které jistě někdy slyšel každý z nás. Dále je to Moravská zemská knihovna v Brně, která je v podstatě její alternativou. Třetí knihovna je v tomto směru poměrně specifická, jelikož je to Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Tato trojice u nás patří mezi nejvýznamnější knihovny, které jenom existují.

Knihovny zřízené krajem nebo obcí

Sem už mohou zařadit klasiku. Tedy takové knihovny, které v současné době zná v podstatě každý. Tedy i vy sami. Velmi často se s nimi můžete setkat také pod názvy, které jasoně určují, kdo je jejím zřizovatelem. Jsou to buď krajské knihovny, které logicky nejdete v krajských městech, stejně jako to mohou být také obecní knihovny. Ty v součastné době najdeme v podstatě v jakékoliv obci, a to včetně těch opravdu nejmenších. Předpokládám, že pokud nebydlíte v úplně zapadlé vesnici, tak knihovnu najdete i u vás. Pokud jste v ní nikdy nebyli, rozhodně doporučuji návštěvu. Čtenářem se díky tomu můžete stát i vy.knihovnička

Existují také specializované knihovny

Třetím typem knihoven jsou ty specializované. Zatímco u výše zmíněných možností platí, že jsou určené pro širokou veřejnost, tyto mohu označit jako knihovny, které jsou určené jenom pro osoby určitých zájmů. Skvělým příkladem jsou například studijní knihovny, které velmi často zřizují vysoké školy. A to proto, že právě na tomto místě najdou jejich studenti vše potřebné k tomu, aby splnili podmínky dané studiem. Stejně tak se můžeme setkat také s tím, že existují i vědecké knihovny. I ty jsou poměrně specifické a je s nimi logicky spojeno především to, že nám mohou nabídnout zajímavé publikace ze světa vědeckého, a to ať už se konkrétní téma týká čehokoliv.