Jaké existují typy knihoven?

Pokud máme zájem přečíst si zajímavou knihu, nemusíme si ji nutně kupovat. Dnes samozřejmě existují knihovny, které jsou dokonalou alternativou ve chvíli, kdy nechceme investovat peníze a kdy si chceme knihu jenom půjčit. Podívejte se spolu se mnou, jaké typy knihoven dnes existují.

Zřízené Ministerstvem kultury

V tomto ohledu je současný systém spojený s knihovnami poměrně propracovaný. Ty nejvyšší, které dnes můžete znát, jsou hned tři. Jedná se o Národní knihovnu České republiky, o které jistě někdy slyšel každý z nás. Dále je to Moravská zemská knihovna v Brně, která je v podstatě její alternativou. Třetí knihovna je v tomto směru poměrně specifická, jelikož je to Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Tato trojice u nás patří mezi nejvýznamnější knihovny, které jenom existují.

Knihovny zřízené krajem nebo obcí

Sem už mohou zařadit klasiku. Tedy takové knihovny, které v současné době zná v podstatě každý. Tedy i vy sami. Velmi často se s nimi můžete setkat také pod názvy, které jasoně určují, kdo je jejím zřizovatelem. Jsou to buď krajské knihovny, které logicky nejdete v krajských městech, stejně jako to mohou být také obecní knihovny. Ty v součastné době najdeme v podstatě v jakékoliv obci, a to včetně těch opravdu nejmenších. Předpokládám, že pokud nebydlíte v úplně zapadlé vesnici, tak knihovnu najdete i u vás. Pokud jste v ní nikdy nebyli, rozhodně doporučuji návštěvu. Čtenářem se díky tomu můžete stát i vy.knihovnička

Existují také specializované knihovny

Třetím typem knihoven jsou ty specializované. Zatímco u výše zmíněných možností platí, že jsou určené pro širokou veřejnost, tyto mohu označit jako knihovny, které jsou určené jenom pro osoby určitých zájmů. Skvělým příkladem jsou například studijní knihovny, které velmi často zřizují vysoké školy. A to proto, že právě na tomto místě najdou jejich studenti vše potřebné k tomu, aby splnili podmínky dané studiem. Stejně tak se můžeme setkat také s tím, že existují i vědecké knihovny. I ty jsou poměrně specifické a je s nimi logicky spojeno především to, že nám mohou nabídnout zajímavé publikace ze světa vědeckého, a to ať už se konkrétní téma týká čehokoliv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *